Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky příbuzné lieferte 72 Treffer
1

Kontrastivni pristop pri poučevanju sorodnih jezikov - nujno zlo ali stvar odločitve?

Fekonja, Laura, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 169-173
2

O slovenštině, češtině a překladu

Straková, Vlasta, in: Tlumočení - překlad, 4, č. 18, 1993, s. 4-5 [202-203]
3

K typologické konfrontaci příbuzných jazyků

Popela, Jaroslav, in: Bulletin ruského jazyka a literatury (Praha), 31, 1990, s. 85-97
4

Neologizmy v blizkorodstvennych jazykach (na primere češskogo i slovackogo jazykov)

Tuguševa, Roza, in: Jazykovedný časopis, 47, č. 1, 1996, s. 25-40
5

Germanizmy v blizkorodstvennych jazykach (na materiale češskogo i slovackogo jazykov)

Tuguševa, Roza, in: Slavica Slovaca, 32, č. 2, 1997, s. 109-127
6

K polylingvální konfrontaci příbuzných jazyků

Zatovkaňuk, Mikoláš, in: Études de linguistique romane et slave, Kraków, Universitas ; 1992, s. 685-690
7

Česílko: machine translation between closely related languages

Hajič, Jan; Hric, Jan; Kuboň, Vladislav, in: Proceedings of the 6th Applied Natural Language Processing Conference, Seattle, MIT Press ; 2000, s. 7-12
8

Jazyková příbuznost či odlišnost - 4: Příspěvek k problému česko-slovenských vztahů

Tomsa, Josef, in: Mosty (Bratislava), 2, č. 50, 1993, s. 11
9

Význam srovnávacího výzkumu příbuzných jazyků při zjišťování inovačních proměn dobové spisovné normy

Neščimenko, Galina P., in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 321-326.
10

Ezikovata interferencija pri prepodavaneto na dva srodni ezika: za njakoi problemi pri izučavaneto na bălgarski ezik zaedno s drug južnoslavjanski ezik v ramkite na specialnostta "Balkanistika"v Masarikovija universitet v Bărno, Čechija

Krejčová, Elena, in: Slavistikata v globanija svjat - predizvikatelstva i perspektivi : Sbornik s dokladi ot konferencijata, provedena na 5.-6. 10. 2012 g, Blagoevgrad, Univ. izd. Neofit Rilski 2012, s. 118-122