Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000190
AutorBeneš, Zdeněk
Titel

Pojmy jako předmět historického studia. (Příklad: Gollova historická škola a její zakladatel.)

ErschienenČeský časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 359-397
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikografie
Terminologie. Obecné otázky a celkové práce
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)Lexicography
Terminology. General works
The style of particular literary forms
Schlagwörterpojmy; termíny; historie; styl autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Begriffe; Termine; Autorstil; Tschechisch
AnmerkungObsah historických pojmů a termínů (historická škola) klíčem k pochopení Gollova stylu myšlení a jeho díla
Mediumarticle
URLwww.digitalniknihovna.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/190
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historický text a historická kultura / Beneš, Zdeněk
Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví / Beneš, Zdeněk
Ján Kvačala a Gollova škola vo svetle vzájomnej korešpondencie / Bernát, Libor
Historická Olomouc a její současné problémy 8. Tématický sborník příspěvků zaměřených na problematiku kultury v Olomouci v 10.-13. století s přihlédnutím k širším vývojovým a územním souvislostem
Litva jako příklad středoevropského osudu / Hoskovec, Tomáš
Jazyk jako předmět nabídky a poptávky / Vasiljev, Ivo
Reklamní komunikát jako předmět interpretace / Mrázková, Kamila