Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach termíny lieferte 625 Treffer
1

Intenzita a extenzita termínu

Horecký, Ján, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 37-39
2

A variety of designations. Some terms for wabet and court in Graeco-Roman temples

Coppens, Filip, in: Archiv orientální, 70, č. 1, 2002, s. 13-26
3

Automatické vyhledávání termínů a jeho dopad na definici termínu

Šrajerová, Dominika, in: Časopis pro moderní filologii, 91, č. 1, 2009, s. 1-19
4

Otevření diskuse na téma stanovení názvu vědecké disciplíny, zabývající se výzkumem starých komunikací

Adam, Dušan, in: Staré stezky (Brno), 6, 2001, s. 56-58
5

Příběh slova aneb opožděný fejeton

Linhartová, Věra, in: Universitas, 43, č. 2, 2010, s. 39-40
6

Relevantnyje priznaki termina

Vavrečka, Mojmír, in: Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym : Rusycystyczne studia konfrontatywne, Katowice, Oficyna Wyd. W. Walasek ; 2007, 6572 s.
7

The death of anti-Semitism?. On the appropriateness of the term anti-Semitism and ethnocentrism in the philological terminology

Balík, Štěpán, in: Jewish Studies in the 21st Century : Prague - Europe - World, Wiesbaden, Harrassowitz 2014, s. 151-170
8

Termín a frazém (případ překrývání a periférie dvou nominativních oblastí)

Čermák, František, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 31-36
9

Existují abstraktní (ideální) entity?

Materna, Pavel, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 294-300.
10

The circus parties and term démoš/oi [řec.] according to Procopius (De Bello Persico 1.24)

Astachova, Natalia V., in: Byzantinoslavica - Stefanos, 56, č. 1, 1995, s. 19-22