Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach The style of particular literary forms lieferte 625 Treffer
1

Jazyk estetiky - estetika jazyka

Lorenzová, Helena, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 216-220
2

Marginálie k pohádkám z hlediska literární vědy

Stanovský, Vladislav, in: Zlatý máj, 40, č. 2, 1996, s. 50-51
3

Proměny pohádky

Slabý, Z. K., in: Zlatý máj, 40, č. 2, 1996, s. 55-56
4

Durychův "Z růže kvítek"

Durych, Václav, in: Lidová demokracie (Praha), 48, č. 34, 1992, s. 4, 8.4.1992
5

Ke stylu deníkové a memoárové literatury

Hoffmannová, Jana, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 101-107
6

O jazyku a stylu současných epištol

Pastyřík, Svatopluk, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 305-313
7

K jazyku současných duchovních promluv

Kvítková, Naděžda, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 61-65
8

Charakterizační funkce spisovného jazyka v uměleckých textech

Komárek, Karel, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 169-171.
9

Kdo je ty? Jazyk pro dívčí časopis aneb syntetizovaná čtenářka

Čmejrková, Světla, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 265-274
10

Jazyk literatury

Čmejrková, Světla, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 114-132