Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Český časopis historický lieferte 62 Treffer
1

Společné jednání českých a slovenských balkanistů

Hladký, Ladislav, in: Český časopis historický, 100, č. 1, 2002, s. 211
2

Konference Balbínovská miscellanea

Černý, Karel, in: Český časopis historický, 100, č. 1, 2002, s. 212
3

Alexandr Stich (10. března 1934 - 28. ledna 2003)

Outrata, Filip, in: Český časopis historický, 101, č. 3, 2003, s. 757
4

V hlavní roli jazyk

Hlavačka, Milan, in: Český časopis historický, 101, č. 4, 2003, s. 1004
5

V hlavní roli jazyk

Hlavačka, Milan, in: Český časopis historický, 101, č. 4, 2003, s. 1006
6

Dana Martínková (27. 7. 1927 - 1. 11. 2007)

Zachová, Jana, in: Český časopis historický, 106, č. 1, 2008, s. 205
7

K rukopisné tradici kroniky Františka Pražského

Zachová, Jana, in: Český časopis historický, 93, č. 2, 1995, s. 278-282
8

Pojmy jako předmět historického studia. (Příklad: Gollova historická škola a její zakladatel.)

Beneš, Zdeněk, in: Český časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 359-397
9

Jazykový program národních hnutí v Evropě: jeho skladba a sociální předpoklady

Hroch, Miroslav, in: Český časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 398-418
10

Sociální struktura pražských Němců a Čechů, křesťanů a židů ve světle statistik z let 1890 - 1930

Havránek, Jan, in: Český časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 470-480