Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Český časopis historický lieferte 62 Treffer
1

K rukopisné tradici kroniky Františka Pražského

Zachová, Jana, in: Český časopis historický, 93, č. 2, 1995, s. 278-282
2

Pojmy jako předmět historického studia. (Příklad: Gollova historická škola a její zakladatel.)

Beneš, Zdeněk, in: Český časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 359-397
3

Jazykový program národních hnutí v Evropě: jeho skladba a sociální předpoklady

Hroch, Miroslav, in: Český časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 398-418
4

Sociální struktura pražských Němců a Čechů, křesťanů a židů ve světle statistik z let 1890 - 1930

Havránek, Jan, in: Český časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 470-480
5

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, DrSc., Filozofická fakulta, UK Praha

in: Český časopis historický, 96, č. 3, 1998, s. 711-713
6

Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc, Filozofická fakulta, UK Praha

in: Český časopis historický, 96, č. 3, 1998, s. 710-711
7

Česko-litevské vztahy v průběhu staletí

Švec, Luboš, in: Český časopis historický, 94, č. 1, 1996, s. 208-209
8

První konference baltických studií v Evropě

Švec, Luboš, in: Český časopis historický, 94, č. 1, 1996, s. 209-210
9

České frankofilství jako sociokulturní fenomén

Lenderová, Milena, in: Český časopis historický, 94, č. 1, 1996, s. 66-81
10

Eva Procházková, Jména a příjmení Romů v zápisech ortelních manuálů pražského apelačního soudu

J. Pnk., in: Český časopis historický, 94, č. 1, 1996, s. 145-146