Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lexikografie lieferte 2560 Treffer
1

Překladová lexikografie

Čermák, František, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 230-248
2

Paradigmatika a syntagmatika slovníku: možnosti a výhledy

Čermák, František, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 90-115
3

Deskripce a/nebo preskripce v neografii

Martincová, Olga, in: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy, Bratislava, Veda ; 1997, s. 65-68
4

Čeština je součástí historie dvacátého století

bez autora, in: Práce (Praha), 1997, 4.11.1997
5

Onomasiological dictionaries in 20th-century Europe

Hartmann, Reinhard R. K., in: Lexicographica, 21/2005, 2006, s. 6-19
6

Onomaziologické systémy u propozic a proverbií

Čermák, František, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 47-53.
7

Termín a jeho definice ve výkladových, terminologických a naučných slovnících a encyklopediích

Dostál, J., in: Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech a oborech : Dodatky, Olomouc, Votobia ; 2003, 57 s.
8

Desatero slovníkářovo

Čermák, František, in: Zápisník slovenského jazykovedca (Bratislava), 10, č. 3-4, 1991, s. 2
9

Lexikálně sémantická výstavba hesla - ústřední otázka lexikografické práce. Na materiále jednojazyčných slovníků

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 18, č. 3, 1957, s. 129-150
10

Sprachkultur und Lexikographie

Filipec, Josef, in: Grundlagen der Sprachkultur : Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege. Teil 2, Berlin, Akademie-Verlag ; 1982, s. 174-202