Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pojmy lieferte 444 Treffer
1

Poznámky k problematice pojmu baroko v současných učebnicích literatury pro střední školy

Nováková, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 3-4, 1999, s. 188-195
2

O pojmu jazykový prostředek

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 28, 1967, s. 341-349
3

Tradičná kulinárna kultúra etnických menšín na Slovensku

Stoličná, Rastislava, in: Národopisná revue, 19, č. 3, 2009, s. 158-167
4

Pronuntiatio

Kejř, Jiří, in: Studie o rukopisech, 36 (2005-2006), 2008, s. 57-66
5

Infirmarium v latinských pramenech

Martínková, Dana, in: Historia monastica 1 : Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu "Život ve středověkém klášteře", Praha, Centrum medievistických studií 2005, s. 49-54
6

Breviář Středomoří. Putování městy a přístavy, národy a jazyky, kulturou a historií

Matvejević, Predrag Přel. Karpatský, Dušan Praha 2002
7

Key concepts in language and linguistics

Trask, Robert Lawrence London 1999
8

Základy explifikace sémantických pojmů

Raclavský, Jiří, in: Organon F (Bratislava), 19, č. 4, 2012, s. 488-505
9

Epistemická kompetence a problémy sémiotického rozhodování

Tondl, Ladislav, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 24-40.
10

K základním pojmům valenční syntaxe

Uličný, Oldřich, in: Češtinář, 2, č. 4, 1991-92, s. 72-75