Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000091
AutorNěmec, Igor
Titel

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

ErschienenNaše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Obecné otázky
Klassifikation (EN)General works
General works
Schlagwörterantonymie; neologismy; antonyma; čeština stará
Schlagwörter (DE)Antonymie; Neologismen; Alttschechisch
AnmerkungAntonymní vztah, dotváření antonymních protějšků v jazyce; tvoření antonymních neologismů. Stč. materiál
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/91
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Systémovost antonymie / Filipec, Josef
Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase. (Josefu Filipcovi k osmdesátinám.) / Jančák, Pavel
Josefu Kolaříkovi k pětasedmdesátinám / Pastyřík, Svatopluk
Miloši Dokulilovi k osmdesátinám
K osmdesátinám Petra Sgalla / Hajičová, Eva
K osmdesátinám Ivana Lutterera / Harvalík, Milan
K osmdesátinám Aloise Získala / Filipec, Josef