Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach antonyma lieferte 50 Treffer
1

Přehledná gramatika - německá opozita

Vaňková, Pavlína Dubicko 1999
2

Chytrý nemusí být moudrý aneb O opaku

Šmejkal, Pavel, in: Nedělní noviny (Praha), 2000, 20.8.2000
3

Jeszcze o przeciwstawieniu `wierzch' - `spod' w polszczyźnie

Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 106-114.
4

Z bliskiej odległości: rzecz o antonimach

Damborský, Jiří, in: Zeszyty Naukowe Uniw. Opolskiego. Slawistyka (Opole), 2, 1997, s. 15-18
5

Přehledná gramatika - anglická opozita

Badalová, Radka Dubicko 1998
6

Das Gegenwort-Wörterbuch: Ein Kontrastwörterbuch mit Gebrauchshinweisen

Müller, Wolfgang Berlin 1998
7

À propos des couples antonymiques dedans/dehors et dessus/dessous

Dedková, Iva, in: Studia Romanistica, 12, č. 1, 2012, s. 55-68
8

The distributional asymmetries of English antonyms in langauge use

Kostić, Nataša, in: Brno Studies in English, 43, č. 1, 2017, s. 5-32
9

Slovník českých synonym a antonym

Brno 2007
10

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

Němec, Igor, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137