Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Němec, Igor lieferte 197 Treffer
1

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

Němec, Igor, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137
2

Odlišení slovanských kauzativ a tranzitivních denominativ od indoevropského typu

Němec, Igor, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 91-94
3

The redundancy of grammatical agreement as a development factor

Němec, Igor, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 231-238
4

K lexikálnímu významu předložky a jeho popisu

Němec, Igor, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 146-151
5

Diachronní lexikografie

Němec, Igor, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 182-210
6

Jaké jsou dnešní aktuální problémy slovanské filologie

Němec, Igor, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 36-38
7

Proč má slovo prostředek předponu pro

Němec, Igor, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 57-60
8

Zdravice

Němec, Igor, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, 13 s.
9

The potential valency constituent in diachronic lexicology

Němec, Igor, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 375-382
10

Lexikální význam ve světle teorie Pražské školy

Němec, Igor, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 3, 1996, s. 218-225