Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000130
AutorSvětlá, Jindra
Titel

Jazyková situace a výuka mateřského jazyka v Belgii

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 177-180
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Ostatní jazyky germánské
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)General problems and works
The other Germanic languages
Description and analysis of language
Schlagwörterhranice jazykové; situace jazyková; vlámština; francouzština; bilingvismus; vyučování
Schlagwörter (DE)Sprachsituation; Französisch; Zweisprachigkeit (Bilingualismus); Unterricht
AnmerkungJazyková hranice a jazyková situace v Belgii (vlámština - nizozem. dialekt na severu, valonské obyvatelstvo na jihu mluvící francouzsky, německá menšina). Důsledky touhy po osamostatnění Vlámů na jazykovou situaci. Paralela s ČR
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/130
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výuka mateřského jazyka a školská komunikace / Svobodová, Jana
Česká jazyková situace a teorie diglosie / Čmejrková, Světla
Jazyková situace v Brně / Chloupek, Jan
Jazyková situace v Lužici / Lewaszkiewicz, Tadeusz
Jazyková situace v Tuvě. Pokus o sociolingvistickou studii / Štiková, Marcela
Jazyková situace v Tuvě. Pokus o sociolingvistickou studii / Štiková, Marcela
Výuka mateřského jazyka nevede k vytříbené mluvě / Holecová, Simona