Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach General problems and works lieferte 149 Treffer
1

Indický severovýchod: sedm sester a kopa zbojníků

Holman, Jaroslav, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 252-255
2

Zwei Bemerkungen zur germanischen Sozialterminologie

Vykypěl, Bohumil, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 39-43
3

Runy vydávají své tajemství jen neochotně

vap, in: Lidové noviny (Praha), 13, č. 246, 2000, s. 18., 21.10.2000
4

Word borders in Old Indo-Aryan

Šefčík, Ondřej, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 156-164
5

Severozápadní germánština a její místo v klasifikaci germánských jazyků. Lexikostatistická analýza apelativní slovní zásoby nejstarších runových nápisů

Blažek, Václav; Pirochta, David, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 13-35
6

Complement V vs V complement order in Germanic

Taraldsen, Knut Tarald, in: Proceedings of LP'2000 : Item Order: Its Variety and Linguistic and Phonetic Consequences. Prague, Charles University, August 21-25, 2000, Praha, Karolinum ; 2001, s. 307-328.
7

On the actualization of the passive-to-ergative shift in Pre-Islamic India

Bubeník, Vít, in: Actualization : Linguistic Change in Progress, Amsterdam, Benjamins ; 2001, s. 95-118
8

Was Proto-Romani an ergative language?

Bubeník, Vít, in: Grammatical Relations in Romani [GramRom] : The Noun Phrase, Amsterdam, Benjamins ; 2000, s. 205-227
9

On the evolutionary changes in the Middle and New Indo-Aryan systems of case and adpositions (with special reference to European Romani)

Bubeník, Vít, in: Old and New Perspectives on South Asian Languages : ICOSAL 5, Moscow, July 2003, Dehli, Motilal Banarsidass ; 2007, s. 3-23
10

Vektorový model staroindického ablautu

Šefčík, Ondřej, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 1, 2014, s. 11-19