Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach General problems and works lieferte 149 Treffer
1

Indický severovýchod: sedm sester a kopa zbojníků

Holman, Jaroslav, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 252-255
2

Word borders in Old Indo-Aryan

Šefčík, Ondřej, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 156-164
3

Severozápadní germánština a její místo v klasifikaci germánských jazyků. Lexikostatistická analýza apelativní slovní zásoby nejstarších runových nápisů

Blažek, Václav; Pirochta, David, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 13-35
4

On the actualization of the passive-to-ergative shift in Pre-Islamic India

Bubeník, Vít, in: Actualization : Linguistic Change in Progress, Amsterdam, Benjamins ; 2001, s. 95-118
5

Učení nejstaršího mazdaismu

Vavroušek, Petr, in: Chatreššar, 2001, 2002, s. 49-86
6

Vektorový model staroindického ablautu

Šefčík, Ondřej, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 1, 2014, s. 11-19
7

The fourth makes it whole? The reduced lenghtened ablaut grade in Old Indo-Aryan

Šefčík, Ondřej, in: Indogermanische Forschungen (Berlin), 119, 2014, s. 397-418
8

Ergative constructions in Indo-Aryan

Miltner, Vladimír, in: Archiv orientální, 59, č. 3, 1991, s. 225-233
9

Die germanischen Sprachen Europas im Überblick

Želazko, Miloslav, in: Cizí jazyky, 38, č. 1-2, 1994-95, s. 30-31
10

On the integration of Old Indo-Aryan voiceless aspirates into the system

Šefčík, Ondřej, in: The Sound of Indo-European 2 : Papers on Indo-European Phonetics, Phonemics and Morphophonemics (Opava, November 2010), München, Lincom Europa 2012, s. 271-280