Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Světlá, Jindra lieferte 43 Treffer
1

O neologii v odborné slovní zásobě francouzštiny

Světlá, Jindra, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 17-24
2

Jazyková situace a výuka mateřského jazyka v Belgii

Světlá, Jindra, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 177-180
3

Anglické výpůjčky ve francouzské terminologii

Světlá, Jindra, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 104-110
4

Členění odborného textu psaného a mluveného

Světlá, Jindra, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 71-80
5

Pot-pourri či potpourri?

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 49-51
6

K otázce vlivu překladů na současnou češtinu (na materiálu průvodce Švýcarskem)

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 73-77
7

Sportovní terminologie v cestovním ruchu

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 202-205
8

Dialogue téléphonique au service des pompiers

Světlá, Jindra, in: Dialoganalyse 6. Teil 2 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 203-208
9

K jednomu druhu turistických textů (programy zájezdů v češtině, francouzštině a dalších jazycích)

Světlá, Jindra, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 1, 1999, s. 24-41
10

Sleva, sleva, sleva. Jak se strategie prodeje a cenová politika našich obchodníků přibližuje Západu

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 83, č. 1, 2000, s. 35-38