Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ001364
AutorJančák, Pavel
Titel

Survival of the Czech Dialect in Communities Abroad: A Comparison of Czech in Střelín and Daruvar

ErschienenVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 262-275
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Různé příspěvky dialektologické
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Various dialectological contributions
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterkontakty jazykové; bilingvismus; nářečí; čeština; jazyk emigrantů; jazyky izolované
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt; Zweisprachigkeit (Bilingualismus); Mundart; Tschechisch; Isolierte Sprachen
AnmerkungPorovnán jazyk českých komunit ve Střelíně (Polsko) a v Daruvaru (Choravatsko)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1364
PURLCitation link