Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Various dialectological contributions lieferte 238 Treffer
1

K typům pojmenování v rámci jedné specifické sémantické skupiny výrazů. (Na základě nářečních pojmenování projevů pohlavního pudu u některých druhů domácích zvířat.)

Fic, Karel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 26-30
2

Hanácké Slovácko a hanáčtí Slováci

Jeřábek, Richard, in: Národopisná revue, 6, č. 1, 1996, s. 3-8
3

Austria: Language Situation

Wiesinger, P., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 1, Oxford, Pergamon Press ; 1994, 273 s.
4

Apelativní pojmenování cest v nářečích

Racková, Marie, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 46-50
5

Moravanky v Praze

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 207-211
6

Modifikace mluvené češtiny v jazykově smíšeném prostředí Těšínska

Bogoczová, Irena, in: Jazykověda, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 59-73.
7

Psychologické změny v nářečním výrazivu

Fic, Karel, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 111-116.
8

Co je to moravská výslovnost?

Krčmová, Marie, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 237-240
9

Ten je vzdělané jak sviňa. (K jednomu moravskému přirovnání)

Hladká, Zdeňka, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 240-241
10

Jak je to na Moravě s pokličkou?

jš; jb, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 261-262