Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ014883
AutorKolařík, Josef
Titel

Běžně mluvený jazyk ve Zlíně

Ort/VerlagBrno: FF MU
Jahr1992
Seiten25 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Klassifikation (EN)Particular dialects
The other non-standard forms of language
Schlagwörterdialektologie; nářečí středomoravská; mluva běžná; čeština; práce disertační
Schlagwörter (DE)Dialektologie; Tschechisch; Dissertationsarbeit
AnmerkungAutoreferát kandidátské práce. - Podle SPhOl 1995, s. 19
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14883
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Běžně mluvený jazyk ve Zlíně / Kolařík, Josef
Dynamika ve flexi substantiv běžně mluveného jazyka ve Zlíně / Kolařík, Josef
Běžně mluvený jazyk ve výuce češtiny pro cizince / Adamovičová, Ana
Běžně mluvený jazyk z hlediska lexikálního / Černá, J.
Vliv extralingvistických faktorů na běžně mluvený jazyk / Ireinová, Martina
Běžně mluvený jazyk nejstarší generace Jindřichova Hradce. Vybrané hláskoslovné a tvaroslovné jevy / Ireinová, Martina
Běžně mluvený jazyk z hlediska foneticko-fonologického / Strnadová, L.