Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach práce disertační lieferte 323 Treffer
1

Translating and the acquisition of Italian as a second language

Slavikova, Helena, in: Dissertation abstracts international, A: The Humanities and Social Sciences (Ann Arbor), 51, č. 10, 1991, s. 3403-A
2

Disertační práce z anglistiky na české a německé univerzitě v Praze v letech 1912-39

Popelíková, Jiřina; Sudková, Marcela, in: Časopis pro moderní filologii, 96, č. 2, 2014, s. 232-243
3

Indigenous Languages of the Americas: A bibliography of dissertations and theses

Compiled by Singerman, Robert Lanham, MD 1996
4

Elements of cyclic syntax. Agree and Merge

Rezac, Milan Toronto 2004
5

Problémy ediční teorie a praxe při vydávání pramenů k novým a nejnovějším dějinám

Šťovíček, Ivan Praha 1991
6

Periferní výpovědní realizace větných struktur: parcelované struktury. [Autoreferát disertace.]

Nekvapil, Jiří Praha 1982
7

Aktuální problémy neurolingvistiky

Stehlíková, Olga 2009
8

The Syntax of Givenness

Kučerová, Ivona Cambridge (MA) 2007
9

Phonetic reduction in spontaneous speech. An investigation of native and non-native production

Spilková, Helena Trondheim 2014
10

Neuere Grammatikkozeptionen im tschechischen Sprachbereich

Plaschke, Britta Hamburg 1997