Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mluva běžná lieferte 127 Treffer
1

Poznámky o jazyce v Oxfordu

Slavíčková, Jana, in: Časopis pro moderní filologii, 74, č. 1, 1992, s. 50-52
2

Mluvená čeština ve veřejných projevech z pohledu žáků a studentů

Svobodová, Jana; Frydrychová, Milena; Höflerová, Eva, in: Pedagogické vědy (Ostrava), 5, 1998, s. 75-80
3

/on Common Czech/

Lehečková, Helena, in: Kielikello (Helsinki), č. 3, 1987, s. 9-14
4

Vliv extralingvistických faktorů na běžně mluvený jazyk

Ireinová, Martina, in: Gwary dziś, Poznań, Wyd. Poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk ; 2006, s. 75-78
5

Běžná mluva východní Moravy

Krčmová, Marie, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 119-128
6

Trpíš, češtino?

Majer, Vladimír, in: Českobudějovické listy, 1999, 1.9.1999
7

Beobachtungen einers Amerikaners zur tschechischen Umgangssprache. Eine Sprache soll man nicht vorschreiben, sondern beschreiben

Townsend, Charles Edward, in: Bulletin des Deutschen Slavistenverbandes, č. 4, 1998, s. 5-13
8

Běžně mluvený jazyk nejmladší generace Hradce Králové. Hláskosloví a morfologie

Dejmek, Bohumír Hradec Králové 1987
9

Das grammatische System der obersorbischen Umgangssprache im Sprachkontakt

Scholze, Lenka Bautzen 2008
10

Nářečí a běžná mluva na Příbramsku

Jančáková, Jana Praha 1987