Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dialektologie lieferte 536 Treffer
1

Pasti a nástrahy nářečního zkoumání

Harvalík, Milan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 286-287
2

Dialectal research as one of the sources of discovering the systemic syntactic processes

Šipková, Milena, in: The 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists [IntCongDial 3] : = 3 meždunarodnyj kongress dialektologov i geolingvistov. Abstract Book, Lublin, M. Curie-Sklodowska Univ. ; 2000, 128 s.
3

Nultý stupeň času aneb věda třetího tisíciletí (dokončení)

Daníčková, Sylva Bachmannová, Jarmila, in: Akademický bulletin, č. 2, 2000, s. 1-4 příl
4

Německá dialektologie

Waclawičová, Martina, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 78-81
5

Nihon no hogengaku: soto kara no shiten

Neustupný, Jiří V., in: Shakai gengo kagaku (Tokyo), 1, č. 2, 1999, s. 24-25
6

Předmluva

Daneš, František, in: Český jazykový atlas 1, Praha, Academia 1992, s. 5-6
7

Dialektyčnyj zv'jazok rozvytku čes'koji movy z istorijeju rozvytku čes'koho suspil'stva

Holubeva, M. O.; Vaščenko, O. O., in: Mova i kul'tura: naukove vydannja. Vyp. 5, tom 3, častyna 1 / = Jazyk i kul'tura: naučnoje izdanije. Vyp. 5, tom 3, čast' 1, Kyjiv, Vyd. dim D. Buraho 2002, s. 79-87
8

Zum Problem der Regionalisierung - sprachwissenschaftlich gesehen

Šrámek, Rudolf, in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde (Wien), 12, č. 94, 1991, s. 351-366
9

Závěrem

Holub, Zbyněk, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě 2, Opava, SlU 2015, s. 240-247
10

Aktuální úkoly německé dialektologie v Česku

Muzikant, Mojmír, in: Univerzitní noviny (Brno), 8, č. 7-8, 2001, s. 18-19