Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kolařík, Josef lieferte 43 Treffer
1

Onymický systém hydronym na Zlínsku

Kolařík, Josef, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 163-169
2

Problematika spisovnosti a nespisovnosti v městské mluvě

Kolařík, Josef, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 145-147.
3

Dynamika ve flexi substantiv běžně mluveného jazyka ve Zlíně

Kolařík, Josef, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 79-83.
4

K onomastickému výzkumu patrocinií

Kolařík, Josef, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 110-114
5

Problémy ortoepie u výchovných pracovníků učňovského školství

Kolařík, Josef, in: Studia philologica, 6, 1995, s. 15-19
6

Místo východomoravského dialektu v komunikaci obyvatel Zlínska

Kolařík, Josef, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 128-132
7

Ke zkoumání patrocinií v olomoucké arcidiecézi

Kolařík, Josef, in: Studia philologica, 8, 1998, s. 15-20
8

Zvláštnosti flexe příjmení na Luhačovicku

Kolařík, Josef, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 61-65.
9

Jména rostlin v onymii Zlínska

Kolařík, Josef, in: Studia philologica, 7, 1996, s. 17-27
10

Patrocinia v olomoucké arcidiecézi

Kolařík, Josef, in: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola" : Prešov 25.-26. októbra 1995 : Zborník referátov, Prešov, PF ; 1996, s. 204-206