Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000822
AutorBeneš, Martin
Titel

Láska a milost v staré češtině

ErschienenListy filologické, 115, č. 2 Suppl, 1992, s. 33-37
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikologie
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Lexicology
Particular periods, personalities, works
Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörtersynonyma; překlady; bible; čeština stará; terminologie; sémantika
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Bibel; Alttschechisch; Terminologie; Semantik
AnmerkungSynonymní výrazy láska, milost ve stč. překladu bible a dalších stč. textech
Mediumarticle
URLlf.clavmon.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/822
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pol. miłość to nie czes. milost, ale láska, pol. łaska to nie czes. láska, ale milost . Dlacego? / Siatkowska, Ewa
Dabing, naše láska / Weiss, Martin
Lexém vetech ve staré češtině / Černá, Alena M.
Umění a milost / Čep, Jan
Láska je láska a nonsenz je nonsens / Tuček, Ondřej
Jak (také) na psaní velkých písmen v češtině / Beneš, Martin
Ústup prostého lokálu v staré češtině / Kamiš, Karel