Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ001013
AutorČervenka, Miroslav
Titel

Individuální styl a významová výstavba literárního díla

ErschienenStyl a význam : Studie o básnících, Praha, Čs. spisovatel ; 1991, s. 246-262
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)Rhetoric
The style of particular literary forms
Schlagwörterstyl umělecký; styl autorský; jazyk autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Autorstil; Autorensprache; Tschechisch
AnmerkungPodle SaS 54, 1993, 284
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1013
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Individuální styl a jeho významová aktivita / Červenka, Miroslav
Čtyři dimenze literárního díla / Červenka, Miroslav
Individuální styl - problém a řešení / Mareš, Petr
Kompoziční výstavba básnického díla / Všetička, František
Interpretace a analýza literárního díla / Pechar, Jiří
Výstavba jazykových projevů a styl / Hausenblas, Karel
Styl a význam. Studie o básnících / Červenka, Miroslav