Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl umělecký lieferte 111 Treffer
1

Styl artystyczny - współczesne tendencje i perspektywy badawcze

Dąbrowska, Elżbieta, in: Literární věda na prahu 21. století, Opava, SlU ; 2000, s. 202-214.
2

Nekotoryje teoretičeskije osnovy i metodičeskije principy lingvostilističeskogo tolkovanija chudožestvennogo teksta

Doneckich, L. I., in: Opera Slavica, 9, č. 1, 1999, s. 1-19
3

The computer and literary style

Kent (Ohio) 1966
4

Interpretace literárního textu

Hoffmannová, Jana, in: Romboid (Bratislava), 32, č. 2-3, 1997, s. 7-14
5

Umělecký překlad jako komunikační akt

Hrdlička, Milan, in: Tlumočení - překlad, 6, č. 26, 1995, s. 3-4 [427-428]
6

Poznámky ke kompozičně-jazykové výstavbě uměleckého textu z hlediska jeho recepce

Uher, František, in: Škola, jazyk, literatura : Sborník pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 118 - Řada jazyková a literární č. 25, Brno, MU ; 1991, s. 67-72.
7

Ražba jinakosti

Hrůza, Petr, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 244-247
8

Elipsa a její funkce v uměleckém textu

Macurová, Hana, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 137-142.
9

Koncept ironie u tzv. ironické generace 90. let

Nekula, Marek, in: Smích v umění : Proudy české umělecké tvorby 19. století, Praha, UTDU ; 1991, s. 211-214
10

K jazyku triviální literatury

Pfeffer, Vladimír, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 161-163