Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001721
AutorČervenka, Miroslav
Titel

Čtyři dimenze literárního díla

ErschienenObléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 26-39
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistika textu
Klassifikation (EN)Text linguistics
Schlagwörterlingvistika textová; koherence; výstavba textová; poetika; Jakobson, Roman
Schlagwörter (DE)Textlinguistik; Kohärenz (Kohäsion)
AnmerkungPrvní a druhou dimenzi literárního díla představuje syntagmatický a paradigmatický vztah, definováno Saussurem a rozpracováno Jakobsonem v programové poetice (poetika jako lingvistická disciplína). Vyšlo též in Travaux du Cercle linguistique de Prague, vol. 2, 1996, s. 295-305 (angl.)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1721
PURLCitation link