Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Červenka, Miroslav lieferte 61 Treffer
1

Lumírovec: sémantika verše v Zeyerově epice

Červenka, Miroslav, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 241-247
2

Individuální styl a významová výstavba literárního díla

Červenka, Miroslav, in: Styl a význam : Studie o básnících, Praha, Čs. spisovatel ; 1991, s. 246-262
3

( V)Nislav, Běla a počátky českého daktylu

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 171-180
4

Vyprávění a popis z hlediska aktuálního větného členění. Památce Felixe Vodičky

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 187-212
5

Textologie a semiotika

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 213-232
6

Pokus o Šruta

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 294-300
7

Utopír: jazykový horor a lyrická balada

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 313-316
8

Řeč řeže

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 317-320
9

Poetika a fonologie: disharmonické momenty

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 114-119
10

Malá improvizace o niternosti jazyka

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 11-14