Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Contrastive Research and Linguistic Typology lieferte 97 Treffer
61

Zarys konfrontacji zasobów słownych języka polskiego i czeskiego

Oliva, Karel - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 57-60
62

Z badań nad słowiańską frazeologią porównawczą : czeskie i polskie skrzydlate słowa

Orloś, Teresa Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 213-218
63

Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim

Orwińska-Ruziczka, Elżbieta - Studia slawistyczne : z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie (1998), 93-99
64

Formaľno-semantyčna vzajemodija substantyvnych katehorij v aspekti funkcionaľnoji hramatyky : (na materiali ukrajins’koji, rosijs’koji, serbs’koji ta bolhars’koji mov)

Ozerova, Nina; Smoľs'ka, Adelajida - Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu movoznavstva im. O.O. Potebni ta Instytutu ukrajins’koji movy NAN Ukrajiny (1998) 2/3, 97-106
65

Adaptácia cudzích slov v slovenčine a poľštine

Pančíková, Marta - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 143-150
66

Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim)

Papierz, Maryla - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 219-223
67

Grammatičeskaja i leksičeskaja kategorizacija dejstvij i ich parametrov v slavjanskich jazykach : (sopostaviteľnoje issledovanije russkogo, zapadnoslavjanskich i bolgarskogo jazykov)

Petruchina, Jelena Vasiľjevna - Naučnyje doklady filologičeskogo fakuľteta MGU (1998), 71-90
68

Typologia participiów słowiańskich

Pianka, Włodzimierz - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 161-171
69

O kvantifikaciji imenskom grupom u srpskom i drugim južnoslovenskim jezicima

Piper, Predrag - Studia linguistica Polono-Meridianoslavica (1998), 19-36
70

Językoznawstwo słowiańskie wobec nowych prądów w typologii lingwistycznej

Polański, Kazimierz - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société polonaise de linguistique (1997), 33-48