Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Contrastive Research and Linguistic Typology provides 97 hits
61

Zarys konfrontacji zasobów słownych języka polskiego i czeskiego

Oliva, Karel - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 57-60
62

Z badań nad słowiańską frazeologią porównawczą : czeskie i polskie skrzydlate słowa

Orloś, Teresa Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 213-218
63

Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim

Orwińska-Ruziczka, Elżbieta - Studia slawistyczne : z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie (1998), 93-99
64

Formaľno-semantyčna vzajemodija substantyvnych katehorij v aspekti funkcionaľnoji hramatyky : (na materiali ukrajins’koji, rosijs’koji, serbs’koji ta bolhars’koji mov)

Ozerova, Nina; Smoľs'ka, Adelajida - Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu movoznavstva im. O.O. Potebni ta Instytutu ukrajins’koji movy NAN Ukrajiny (1998) 2/3, 97-106
65

Adaptácia cudzích slov v slovenčine a poľštine

Pančíková, Marta - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 143-150
66

Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim)

Papierz, Maryla - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 219-223
67

Grammatičeskaja i leksičeskaja kategorizacija dejstvij i ich parametrov v slavjanskich jazykach : (sopostaviteľnoje issledovanije russkogo, zapadnoslavjanskich i bolgarskogo jazykov)

Petruchina, Jelena Vasiľjevna - Naučnyje doklady filologičeskogo fakuľteta MGU (1998), 71-90
68

Typologia participiów słowiańskich

Pianka, Włodzimierz - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 161-171
69

O kvantifikaciji imenskom grupom u srpskom i drugim južnoslovenskim jezicima

Piper, Predrag - Studia linguistica Polono-Meridianoslavica (1998), 19-36
70

Językoznawstwo słowiańskie wobec nowych prądów w typologii lingwistycznej

Polański, Kazimierz - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société polonaise de linguistique (1997), 33-48