Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID189
AutorOrwińska-Ruziczka, Elżbieta
Titel

Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim

ErschienenStudia slawistyczne : z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie (1998), 93-99
Herausgeberpod red. Haliny Mieczkowskiej i Juliana Kornhausera
VerlagUniversitas
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexF3648; K4682; P1786; J0840; S8544; R7588; J0840; P1584
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim) / Papierz, Maryla
Czasowniki dwuaspektowe w języku polskim i słowackim na tle innych języków słowiańskich / Mieczkowska, Halina
O alternaciji x//k w języku polskim / Karaś, Mieczysław
Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku mniejszości : (na przykładzie gwar polskich na Ukrainie i gwar ukraińskich w Polsce) / Rieger, Janusz
Z zagadnień wpływu łaciny na nazewnictwo obce w języku polskim / Zierhofferowa, Zofia
Problem zapożyczeń polskich w języku czeskim i słowackim / Orloś, Teresa Zofia
Uwagi o ekspresywach w języku połabskim w poróvnaniu z językiem polskim / Warchoł, Stefan