Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Contrastive Research and Linguistic Typology lieferte 97 Treffer
91

Prasodyja movy radyje ŭschodneslavjanskich krain i Poľščy : (sučasnyja tendencyi)

Vyhonnaja, Lilija - 1998, 23 s.
92

Latino-slavjanskaja orientacija ukrainskogo sintaksisa

Wieczorek, Diana - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 283-288
93

Wokół problemu opisu porównawczego języków bliskospokrewnionych

Wolnicz-Pawlowska, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 289-290
94

Was ist fachsprachliche Phraseologie? : Überlegungen am Beispiel der deutschen und polnischen Börsensprache

Worbs, Erika - Polen unter Nachbarn : polonistische und komparatistische Beiträge zu Literatur und Sprache : XII. Internationaler Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 99-127
95

Aktivnyje processy v slovoobrazovanii sovremennych slavjanskich jazykov : (na materiale russkogo i poľskogo jazykov)

Zemskaja, Jelena Andrejevna; Jermakova, Oľga Pavlovna; Rudnik-Karvatowa, Zofia - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 296-311
96

Wyrazy pochodzenia łacińskiego i grecko-łacińskiego na -um, -ium, -eum w polszczyźnie i w innych językach słowiańskich

Zierhoffer, Karol; Zierhofferowa, Zofia - Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza (1997), 46-58
97

Sopostavlenije češskogo jazyka s russkim v svete vlijanija drugich jazykov

Žaža, Stanislav - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 81-86