Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID196
AutorPolański, Kazimierz
Titel

Językoznawstwo słowiańskie wobec nowych prądów w typologii lingwistycznej

ErschienenBiuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société polonaise de linguistique (1997), 33-48
VerlagWydaw. Energeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexJ0848; S8568; W0140; N6400; P1720; T2154; L5648
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Proza polska wobec zmian ustrojowych : krótki przegląd nowych tendencji po 1989 roku / Nagy, László Kálmán (Maď) 24
Łacina wobec polszczyzny w historii / SOBCZYKOWA, Joanna
Języki słowiańskie w warunkach wielokulturowości / Furdal, Antoni
Słowiańskie interferencje w zakresie morfologii / Siatkowski, J.
Słowiańskie nazwy miejscowości w Danii / Thorndahl, W.
Zmiany prądów w nowoczesnych literaturach zachodniosłowiańskich : (w kręgu zbieźności i róźnic procesów historycznoliterackich) / Magnuszewski, J.
Literatury slowiańskie w wykładach paryskich Mickiewicza / Maślanka, Julian