Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID187
AutorOliva, Karel
Titel

Zarys konfrontacji zasobów słownych języka polskiego i czeskiego

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 57-60
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexZ8780; K4637; Z8810; S8564; J0840; P1584; C8884
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zakres i charakter wpływu języka czeskiego na polski / Siatkowski, Janusz
Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji / Balowski, Mieczysław
Tożsamość w idiomatyce jako rezultat oddziaływania wspólnych mechanizmów językowych : (na materiale języka polskiego, czeskiego i słowackiego / Rejakowa, B.
Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego / Urbańczyk, S.
Systematyka głosek polskiego języka kulturalnego / Dłuska, M.
Ograniczenia we fleksji nominalnej języka polskiego / Handke, Kwiryna
Rosyjskie zapożyczenia semantyczne z języka polskiego / Witkowski, Wiesław