Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID192
AutorPapierz, Maryla
Titel

Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim)

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 219-223
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexF3648; Z8640; J0840; S8544; P1766; J0846; P1584
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O ekspresywach z formantem *-ica w językach wschodniosłowiańskich w porównaniu z językiem polskim / Warchoł, S.
Uwagi o ekspresywach w języku połabskim w poróvnaniu z językiem polskim / Warchoł, Stefan
Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim / Orwińska-Ruziczka, Elżbieta
Czasowniki dwuaspektowe w języku polskim i słowackim na tle innych języków słowiańskich / Mieczkowska, Halina
Z zagadnień wpływu łaciny na nazewnictwo obce w języku polskim / Zierhofferowa, Zofia
Problem zapożyczeń polskich w języku czeskim i słowackim / Orloś, Teresa Zofia
Rzeczowniki quasi-męskoosobowe w języku polskim / Ishii, Tetsushiro