Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID188
AutorOrloś, Teresa Zofia
Titel

Z badań nad słowiańską frazeologią porównawczą : czeskie i polskie skrzydlate słowa

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 213-218
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexB1260; S8568; F3785; P1768; C8884; P1584; S8478; S8500
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Studia porównawcze nad ludową prózą słowiańską : wobec badań nad etnogenezą Słowian / Wrocławski, K.
Słowiańska metryka porównawcza : słownik rytmiczny / Červenka, M.
Teoretyczne podstawy etnograficznych badań nad etnogenezą Słowian, tradycje i propozycje / Sokolewicz, Zofia
Główne problemy komparatystycznych badań nad dramaturgią słowiańską XX wieku : refleksje metodologiczne / Bobrownicka, Maria
Z problematyki badań nad literaturą rosyjską XX wieku / Drawicz, Andrzej
Z badań nad dawnym pograniczem językowym polsko-dolnołużyckim / Popowska-Taborska, H.
Słowiańska metryka porównawcza : organizacja składniowa w wierszu / Červenka, M.