Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10102 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Pitanje glagolice

Ivanićević F. - Nova Europa VII (1923), 257-259
2

Berichtigende Bemerkungen

Pintar L. - Archiv für slavische Philologie XXX (1909), 470-472
3

Slovanské kapitoly z české historije. I. Význam slovanské liturgie v době zřízení biskupství pražského. II. Slovo o otázce cyrillbmethodéjské

Richter H. - Olomouc 1922 - Рец. Vondrak V. - ČMM. XL VI (1922), 259-276.; Pekař J. - ČČH. XXVIII (1923), 432-438.
4

Исторія христіанства въ Россіи до св. Владиміра

Макарій, архиеп. - Санкт-Петербург 1846, 188-259; 2 изд. Санкт-Петербург 1868
5

Geschichte des Ostfränkischen Reichs

Dümmler E. - Berlin I 1862, 620-624, 629-703, 814-828; II 1865, 192-198, 254-259, 270, 2 Aufl. Leipzig 1887, 174-217
6

Mystificationen. I. Die Wahrheit über die Slavenapostel und ihr Wirken

Brückner A. - Beil. zur Allg. Ztg. 1903, № 163, 145-149, 156-159, 164
7

(Zorian Dołęga Chodakowski). O słowiańszczyźnie przed chrześciaństwem

Czarnocki Adam - Ćwicz. nauk. Oddział liter. 1818, II. 3-32
8

O słowiańsczyźnie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego Zdanie o piśmie Ch. z dodaniem krótkiej wiadomości o Ch. i korespondencyi jego.

Czarnocki Adam - Kraków 1835, 8°, s. 51
9

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie

Maciejowski Wacław Aleks. - Petersburg i Lipsk. 1839, 8°, II, s. 358+394 - Treść: I. Pierwotne dzieje chrześciańskiego kościoła u Słowian obojga obrządku, tudzież ułamki historyczne; II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów aż do w. XIV.
10

Uwagi o Słowianach

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, nr. 12- 14;