Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00614
AutorKosiakiewicz Wincenty
Titel

Polscy słowianofile i ich teorye

ErschienenŚwiat 1908, II, nr. 28
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 614, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historycy polscy
Prawnicy Polscy / W-i. B.
Polscy i rosyjskie patryoci
Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich / Zdziechowski Maryan
Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem / Semkowicz Wład.
Славяне, ихъ взаимные отношенія и связи. І-ІІІ / Первольфъ И.
Teorye estetyczne. (Kilka słów o odczytach i referatach Boborykina) / Sp.