Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00478
Titel

Listy słowiańskie

ErschienenPrawda 1902, nr. 28-98
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Korespondencye
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 478, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy słowiańskie
Słowiańskie listy z Czech / Jelinek Edward
Narodowości słowiańskie, listy do W. Gagaryna S. J. / Branicki Ksawery Korczak
Słowiańskie napisy runiczne, listy Jędrzeja Kucharskiego. (Z Dzień. kraj.)
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Runy słowiańskie / Ułaszyn Henryk
Starożytnośći słowiańskie / Żółkiewicz Ant.