Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dorovský, Ivan lieferte 91 Treffer
81

Kdo byl Arnošt Gerad?

Dorovský, Ivan, in: Opera Slavica, 22, č. 4, 2012, s. 36-40
82

K základní charakteristice kosturského a prespanského nářečí

Dorovský, Ivan, in: Philologica, 67, 2011, s. 123-130
83

O přechylování ženských příjmení

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 15, č. 2, 2015, s. 22
84

O přepisu řeckých písmen

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 15, č. 3, 2015, s. 25-26
85

Exotismy a kalky

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 15, č. 4, 2015, s. 25
86

O skloňování zeměpisných názvů

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 15, č. 1-5, 2015, s. 24-25
87

XV. mezinárodní sjezd slavistů

Karlíková, Helena; Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 14, č. 1, 2014, s. 13-15
88

Organizace slavistiky by se měla změnit

Dorovský, Ivan; Pospíšil, Ivo, in: Slovanský jih, 14, č. 1, 2014, s. 6-12
89

Česko-makedonský a makedonsko-český slovník

Dorovský, Ivan; Stefanija, Dragi Brno 1994
90

Česko-charvátský slovník

Dorovský, Ivan; Bartošová, Věra Praha 1996