Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach prostředky stylistické lieferte 20 Treffer
11

Obecná čeština a překlad

Mrhačová, Eva, in: Rossica Ostraviensia 1993 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1993, s. 83-88.
12

Citáty z raně církevních Otců v díle J. A. Komenského

Balík, Vojtěch, in: Studia Comeniana et historica, 37, č. 77-78, 2007, s. 15-31
13

Přirovnání v české próze J. A. Komenského

Hubáček, Josef, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 92-99
14

Syntaktická kondenzace jako charakteristický rys odborného stylu (na materiálu českých odborných textů)

Jelínek, Milan, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 93-102
15

Franz Kafka und die tschechische Sprache. Zum Stil seiner tschechisch geschriebenen Texte

Nekula, Marek, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 217-225
16

Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach

Balowski, Mieczysław, in: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi [StWspół], Opole, Uniw. Opolski ; 2001, s. 131-137
17

Realizace polopřímé řeči v jednom italském textu ve srovnání s polopřímou řečí v jeho českém překladu a v českém textu originálním

Grošelj, Robert, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 103-116.
18

Zvláštnosti obecné češtiny jako poetizačního nástroje (na základě polských překladů novější české prózy)

Mielczareková, Joanna, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 340-347.
19

Sapienter illud dictum : K citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského

Balík, Vojtěch, in: Opera romanica 11. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven : Jazyk a řeč knihy, České Budějovice, JU ; 2009, s. 171-183.
20

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezský den)

Srpová, Hana Praha 1996