Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach prostředky stylistické lieferte 20 Treffer
1

The Evolution of Jueju Verse

Hsieh, Daniel 1996
2

Phraseologismen als Stilmittel

Malá, Jiřina, in: Sprach- und literaturwissenschftliche Brückenschläge : Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004, München, Lincom Europa ; 2007, s. 565-572
3

Disperze a opakování lexikálních jednotek jako stylém v textu lidové písně

Binar, Ladislav, in: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie, Banská Bystrica, 13.-15. septembra 2006, Banská Bystrica, Univ. M. Bela 2007, s. 372-375.
4Balowski, Mieczysław, in: K otázce dějin české aforistiky (na pozadí aforistiky světové)
5

Der Witz in der "Jüdischen Volksstimme"(thematische und sprachliche Charakteristik)

Kyselá, Miroslava, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt, 5, 1999, s. 125-132
6

Rhythm as a stylistic device in Chinese literary texts

Speshnev, Nikolai, in: Archiv orientální, 68, č. 1, 2000, s. 31-40
7

Porovnání publicistického stylu v češtině a bulharštině

Gladkova, Hana, in: Práce z dějin slavistiky a česko-jinoslovanských vztahů 18, Praha, Euroslavica ; 1997, s. 165-172
8

Citáty z raně církevních Otců v díle J. A. Komenského

Balík, Vojtěch, in: Studia Comeniana et historica, 37, č. 77-78, 2007, s. 15-31
9

Repetition and variation as stylistic principles of a text structure

Kraus, Jiří, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 237-245
10

Obecná čeština a překlad

Mrhačová, Eva, in: Rossica Ostraviensia 1993 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1993, s. 83-88.