Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ005010
AutorSrpová, Hana
Titel

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezský den)

Ort/VerlagPraha: ÚJČ AV ČR
Jahr1996
Seiten207 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)The style of particular literary forms
Schlagwörterprostředky stylistické; publicistika; aktualizace; automatizace; metadiskursy; prostředky metajazykové; styly funkční; čeština; práce disertační
Schlagwörter (DE)Publizistik; Tschechisch; Dissertationsarbeit
AnmerkungFaktorová analýza specifických prostředků, jimiž se liší psané publicistické texty od komunikátů ostatních funkčních stylových oblastí. Disertační práce
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5010
PURLCitation link