Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ033887
AutorKolár, Jaroslav
Titel

Tři poznámky o Karlu Poláčkovi

ErschienenPtáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 71-76
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterPoláček, Karel; jazyk autorský; styl autorský; čeština; sémantika; prostředky stylistické
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch; Semantik
AnmerkungPoznámka sebekritická (užívání uvozovek v Poláčkově jazyce), stylisticko-sémantická (Poláčkovy stylistické prostředky, které soustřeďují pozornost na jazyk sám, stylistická ozvláštnění) a axiologicky-polemická
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/33887
PURLCitation link