Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000143
AutorJanáčková, Jaroslava
Titel

Dopis v uměleckém osudu Boženy Němcové

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 193-201
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterNěmcová, Božena; dopisy osobní; prostředky stylistické; korespondence; čeština; styl epistolární
Schlagwörter (DE)Korrespondenz; Tschechisch
AnmerkungPokus o nové zhodnocení osobního dopisu v tvorbě B. Němcové
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/143
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poslední slovesný výkon Boženy Němcové / Janáčková, Jaroslava
Čas komety v dopisu Boženy Němcové z 13. června 1857 / Janáčková, Jaroslava
Vícejazyčnost v korespondenci Boženy Němcové. Sonda první: němčina / Macurová, Alena
Neznámý dopis Boženy Němcové ve třetím svazku Korespondence / Adamová, Bohumila
Vícejazyčnost v korespondenci Boženy Němcové. Sonda druhá: Poznámky ke slovenštině / Macurová, Alena
Pohádky Boženy Němcové v angličtině / Koudelková, Eva
Hypokoristika v povídkách Boženy Němcové / Pastyřík, Svatopluk