Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských lieferte 823 Treffer
11

Constructing modernity - Čapek's translations of French poetry

Rubeš, Jan, in: On Karel Čapek : A Michigan Slavic Colloquium, Ann Arbor, Univ. of Michigan ; 1992, s. 59-64
12

Odkud byla Ibsenova "Paní"?

jš; ff, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 110-112
13

Síla obrazu, slabost slov

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 122
14

The never-ending search for an optimum literary

Masnerová, Eva, in: Folia Translatologica, 4, 1995, s. 21-26
15

K překladům modlitby Deus, cui proprium est misereri do češtiny

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 2, 1996, s. 411-419
16

Nad překladem románu Franze Werfla Čtyřicet dnů hory Mojžíšovy

Štícha, František, in: Naše řeč, 81, č. 1, 1998, s. 1-12
17

Pozoruhodný překlad

Černý, Václav, in: Lidové noviny (Praha), 13, č. 88, 2000, s. 10., 13.4.2000
18

Jak to vlastně bylo? O vzniku českého překladu Heideggerova díla Bytí a čas

Chvatík, Ivan, in: Kritický sborník, 16, č. 2, 1996-97, s. 39 a násl
19

Pan Kaplan má český jazyk rád

Přidal, Antonín, in: Sborník přednášek z r. 1988 Kruhu přátel českého jazyka, Praha, SK Melantrich ; 1990, s. 5-15
20

První český překlad Písně o Cidovi

Bělič, Oldřich, in: Svět literatury, 7, č. 13, 1997, s. 59-78