Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských lieferte 823 Treffer
81

"Le grand Meaulnes"Alaina-Fourniera v českých překladech

Bednaříková, Hana, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 37-42
82

Jak nesrovnávat překlady

Janiš, Viktor, in: Naše řeč, 87, č. 4, 2004, s. 205-207
83

Historie jednoho překladu (Bablerova a Zahradníčkova tlumočení Dantovy Božské komedie)

Fučík, Bedřich, in: Z kralické tvrze (Kralice n. Oslavou), 19, 1993, s. 87-109
84

Translation of EC law into Czech

Obrová, J.; Pelka, Jiří, in: Terminologie et Traduction, č. 2, 2001, s. 95-117
85

Dokonalý gentleman

Frajtová, Marie Hilský, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Pátek, 28, č. 51, 2015, s. 6-10, (18. 12.)
86

O českém překladu písňových textů

Skovajsa, Ondřej, in: Tvar (Praha) - příl. Tvary, č. 8, 2005, 21.4.2005
87

Postřehy z historie překladu umělecké prózy

Masnerová, Eva, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 99-103
88

Americké "Listy federalistů"a jejich překlad do češtiny

Knittlová, Dagmar, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 187-192
89

Kodex kanonického práva v češtině

Klimeš, Lumír, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 193-201
90

Jan Guimarães Rosa aneb šifra básnického jazyka. Překlad jako cesta k dílu

Dufková, Vlasta, in: Svět literatury, 15, č. 32, 2005, s. 55-76