Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polština lieferte 2233 Treffer
1

Typy struktur opisujących osobowość

Grzesiak, Romuald, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 137-146
2

Slowa-klucze twórczości K. K. Baczyńskiego

Balowski, Mieczysław, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 147-155
3

Formy grzecznosciowe w języku polskim

Damborský, Jiří, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 163-172
4

K některým otázkám jazykové kultury v Polsku po II. světové válce

Pösingerová, Kateřina, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 173-179
5

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej

Raclavská, Jana, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 181-186
6

Nauczanie języka polskiego v środowisku czeskim

Damborský, Jiří, in: Język polski jako język obcy, Lublin, Univ. Marii Curie-Skłodowskiej ; 1992, s. 44-50
7

Mikrosystem hydronimiczny na Kociewiu

Jakus-Borkowa, Ewa, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 171-182
8

Współczsne hipokorystyki na Górnym Śląsku

Nowik, Krystyna, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 95-99
9

Altpolnische Glossen des XIV. Jahrhunderts in einer Handschrift des österreichischen Stifts Melk

Vintr, Josef, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 41, 1995, s. 221-225
10

Reguły deagentywizacji w polszczyźnie

Grzegorczykowa, Renata, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 58-65