Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000220
AutorBalowski, Mieczysław
Titel

Slowa-klucze twórczości K. K. Baczyńskiego

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 147-155
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Klassifikation (EN)Polish
Schlagwörterzásoba slovní; idiolekty; sémantika; polština; Baczyński, Krzysztof Kamil; jazyk autorský
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Semantik; Polnisch; Autorensprache
AnmerkungRozbor literárního jazyka K. K. Baczynského
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/220
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O języku wczesnej twórczości Jaroslava Seiferta / Balowski, Mieczysław
Konotacje semantyczne słowa Bůh w poezji Jerzego Ortena / Balowski, Mieczysław
Słowa na wólności. Język polityki po 1989 roku. Wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw / Kamińska-Szmaj, Irena
Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach / Kochan, M.
Słowa i liczby / Sambor, Jadwiga
Słowa i ludzie. Wyprowadzenie do etyki słowa / Cegieła, Anna
K otázce dějin české aforistiky (na pozadí aforistiky světové) / Balowski, Mieczysław