Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000219
AutorGrzesiak, Romuald
Titel

Typy struktur opisujących osobowość

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 137-146
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Klassifikation (EN)Polish
Schlagwörtersémantika; konotace; konstrukce větné; polština
Schlagwörter (DE)Semantik; Konnotation; Polnisch
AnmerkungTypy (lexikální, sémantické, větné) užívané při popisování osobnosti v polštině
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/219
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Třídy (typy) výpovědních struktur / Daneš, František
Osoba i osobowość - czynniki je kształtujące. Materiały z konferencji 9-11 maja 2005 r
Typy žáků
Typy učebnic a typy výuky na základních a středních školách / Hausenblas, Ondřej
Dialogik und illokutive Struktur / Unrath, Katrin
Zur Struktur von Plansprachen. Beiträge der 10. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e. V., 17.-19. November 2000 in Berlin
Sprache, Stil, Struktur. Analyse und Komposition von Texten im Studium / Siegel, Martin