Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002886
AutorGrzegorczykowa, Renata
Titel

Reguły deagentywizacji w polszczyźnie

ErschienenJazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 58-65
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Klassifikation (EN)Polish
Schlagwörterpolština; deagentizace; rod slovesný; konstrukce pasivní
Schlagwörter (DE)Polnisch
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2886
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Konstrukcje z się a jednotki leksykalne z elementem się we współczesnej polszczyźnie / Grzegorczykowa, Renata
Obraz kobiety w polszczyżnie / Gwudz-Mizerová, Simona
Naruszanie kodyfikacji w polszczyznie ogólnej / Lubaś, Władysław
Perspektywy kognitywne badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej / Grzegorczykowa, Renata
Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej (zadania i trudności) / Grzegorczykowa, Renata
Językowo-kulturowy obraz małpy w polszczyźnie / Wieczorek, Jan
Jeszcze o przeciwstawieniu `wierzch' - `spod' w polszczyźnie / Linde-Usiekniewicz, Jadwiga