Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polština lieferte 2233 Treffer
41

Typy motywacyjne i strukturalne nazw dróg w miejscowościach zachodniej Wielkopolski

Rutkiewicz, Małgorzata, in: Brněnská polonica 1, Brno, MU ; 1999, s. 179-195
42

Nazwiska Etmański, Hetmański i podobne

Breza, Edward, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 49-55
43

Etymologia a motywacja w Słowniku etymologiczno-motywacyjnym staropolskich nazw osobowych

Cieślikowa, Aleksandra, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 59-64
44

Raj i Piekło w toponimii Polski

Malec, Maria, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 280-285
45

Sufixy z konsonantem -r- w polskich nazwach miejscowych

Nowik, Krystyna, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 346-351
46

Potrzeba uaktualnienia polskiej terminologii onomastycznej

Rzetelska-Feleszko, Ewa, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 159-163
47

Imiona Dalewuj i Gni(e)sz w kociewskiej toponimii

Breza, Edward, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 10-13
48

Polskie nazwy miejscowe z sufiksami: -sa, -as-, -es-, -is-, -os-, -us- i -ys

Jakus-Borkowa, Ewa, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 49-60
49

Najdawniejsze polskie imiona apotropeiczne

Malec, Maria, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 124-129
50

Świadomość normatywno-stylistyczna a współczesna norma językowa wśród polskiej mniejszości na Zaolziu

Damborský, Jiří, in: Polonica 1997 : Sborník příspěvků z 6. konference polonistů České republiky, Ostrava 19.-20. 11. 1999, Ostrava, OU ; 1999, s. 29-35