Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polština lieferte 2233 Treffer
61

Innowacje frazeologiczne w socjolekcie uczniowskim

Bortliczek, Małgorzata, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 101-109.
62

Opozycja "swój"- "obcy"w gwarze śląskiej i kresowej

Kleszcz, Krzysztof, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 223-231.
63

Edukacja regionalna jako szansa na aktywne zdobywanie wiedzy i stworzenie optymalnych warunków do rozwoju ucznia

Kuffel, Stanisława; Wójtowicz, Katarzyna, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 317-326.
64

Jeszcze o przeciwstawieniu `wierzch' - `spod' w polszczyźnie

Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 106-114.
65

Sposób odwzorowania sytuacji percepcji wizualnej w polskich czasownikach

Zawisławska, Magdalena, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 115-121.
66

Humor w epigramatyce i aforystyce Stanisława Jerzego Leca

Štěpán, Ludvík, in: Stylistyka, 10, 2001, s. 473-480
67

Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadaniach H. Sienkiewicza

Damborský, Jiří, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 46, 2001, s. 127-132
68

Čtyři polští překladatelé narativních próz Bohumila Hrabala

Vítová, Lenka, in: Slavia Occidentalis, 58, 2001, s. 229-239
69

Język urzędowy a językowy obraz świata

Malinowska, Ewa, in: Slovanské studie = Studia slavica, 5, 2002, s. 25-31
70

Wybrane zagadnienia z polskiej etykiety językowej

Matyska, Zofia, in: Slovanské studie = Studia slavica, 5, 2002, s. 33-36